خواص سنگ هماتیت یا حدید

1-سنگ محافظت در برابر طلسم وجادو

2-سنگ شهامت،قدرت،استقامت ونشاط

3-تقویت تمرکز وحافظه وفکر

4-مانع ازجذب امواج منفی از دیگران است.

5-رفع بز دلی وترسویی

6-تقویت اعتماد به نفس

7-تقویت اراده وقابلیت اعتماد

8-غلبه بر وسواس عملی واعتیاد

9-هماتیت با بهره گیری ازویژگی های مغناطیسی وتوازن انرژی یین ویانگ نصف النهارهای داخل بدن رامتعادل می سازد.

هنوز نظری ارسال نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.
ضعیفعالی
(جداکننده های خط <br /> می شود. )
(For my next comment on this site)
(اجازه به کاربران برای ارتباط با شما از طریق فرم پیام (پست الکترونیک شما آشکار نخواهدشد.()
تصویر امنیتی برای عدم دسترسی ربات ها.
لطفا حروف یا اعداد در تصویر را وارد نمایید. (غیرحساس به کوچکی و بزرگی حروف)
آدرس دنبال کننده برای این مطلب

http://womenhc.com/htsrv/trackback.php?tb_id=25968